Over Uit In Neede

Oud gemeente Neede (Neede, Rietmolen, Noordijk en Lochuizen) heeft een rijk aanbod van verschillende instanties, verenigingen, stichtingen en horeca welke allemaal één gemeenschappelijk doel voor ogen hebben: De aantrekkelijkheid, leefbaarheid en het woongenot in Neede vergroten voor nu, maar zeker ook richting de toekomst’.

Sinds jaar en dag zijn onze kernen sterk in het organiseren van activiteiten die zijn uitgegroeid tot een groot succes. Dit uit zich in talloze activiteiten waarbij vaak een grote groep vrijwilligers zijn of haar bijdrage levert. Deze samenhang, samenwerking en ondernemerschap zijn belangrijke onderscheidende factoren van onze kernen. 

Om het gemeenschappelijke doel een stap dichterbij te brengen, is er een unieke samenwerking van verschillende initiatiefnemers ontstaan. Het resultaat hiervan is de lancering van Uit In Neede.

Over het platform 

Met Uit In Neede lanceren wij een online platform – in de vorm van een uitagenda – voor Neede, Rietmolen, Noordijk en  Lochuizen waarmee organiserende partijen de mogelijkheid krijgen om al hun activiteiten met de lokale gemeenschap te communiceren en op elkaar af te stemmen. Ook bieden wij accommodatiebeheerders een plek om zichtbaarheid te creëren voor zijn/haar (verhuurbare) accommodatie. Daarnaast maken we het voor de lokale gemeenschap inzichtelijk waar en wanneer de leukste activiteiten in de buurt plaatsvinden. Kortom, het platform Uit In Neede wordt dé plek voor het stimuleren van samenkomst, ontmoeting en ondernemerschap.  

Doelstellingen van Uit In Neede?

  • Het lanceren van een platform voor de lokale samenleving (oude gemeente Neede) waar alle aankomende activiteiten en accommodaties op één centrale plek gevonden kunnen worden.

  • Het bieden van een platform voor alle organiserende partijen en accommodatiebeheerders om de online-zichtbaarheid en naamsbekendheid van hun activiteit en/of accommodatie te versterken.

  • Organiserende partijen inzicht geven in de huidige activiteitenagenda en dus reeds geplande events. Dit om te voorkomen dat op een zelfde moment, zonder voorkennis, meerdere overeenkomstige activiteiten gepland worden.

  • Uit In Neede streeft ernaar om fysiek vorm te geven aan het samenbrengen van organiserende partijen en accommodaties. Een voorbeeld hiervan kan zijn het organiseren van specifieke thema-avonden waarbij kennisdeling centraal staat.
 

De initiatiefnemers